لیست محصولات

گل ختمی

گل ختمی

گیاهان دارویی تازه
3500 تومان

زیره تازه

زیره تازه

گیاهان دارویی تازه
2000 تومان

سیاه دانه

سیاه دانه

گیاهان دارویی تازه
2500 تومان

زرشک کوهی

زرشک کوهی

گیاهان دارویی تازه(بسته بندی نیم کیلویی)
12000 تومان

چای سبز

چای سبز

گیاهان دارویی تازه
2000 تومان

ادویه پیتزا و لازانیا

ادویه پیتزا و لازانیا

ادویه جات تازه
4000 تومان

آردنخودچی

آردنخودچی

ادویه جات تازه
2000 تومان

دارچین فرد اعلا

دارچین فرد اعلا

ادویه جات تازه
2150 تومان

فلفل قرمز

فلفل قرمز

ادویه جات تازه
2500 تومان

فلفل سیاه

فلفل سیاه

ادویه جات تازه
6000 تومان